16.06.3017r.

Zbrojenie i betonowanie stropów nad parkingami podziemnymi

Obecnie wykonujemy szalowanie, zbrojenie oraz betonowanie stropów nad parkingiem podziemnym

Za nami już:

- betonowania stropu nad parkingiem budynku D
- wykonanie wszystkich ścian parkingu podziemnego,
- wykonanie słupów i tarcz parkingu,
- betonowanie płyt fundamentowych budynku

6 5 4 3 2 1 7 8 9 10 11