30.06.2014r. Villa Quattro – dokumentacja

 Rozpoczęliśmy przygotowania związane z kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
O dalszych postępach Naszych działań będziemy na bieżąco Państwa informowali.