15.03.2016r. Nowa Żórawina Osiedle – przeniesienie własności

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy prawomocne pozwolenie na użytkowanie i tym samym przystąpiliśmy do podpisywania aktów notarialnych przenoszących własność na naszych klientów z inwestycji przy ul. Sportowej.