19.04.2016r. Cafe Południe – postępy prac budowlanych

W ramach prac budowlanych trzeciego etapu zostały wykonane ściany oraz strop pierwszego piętra, a także trwają prace budowlane związanie z wykonaniem ścian kolejnej kondygnacji. O dalszym przebiegu prac będziemy Państwa na bieżąco informować.