MICROKLIMAT-BETONOWANIE ŚCIAN PARTERU ORAZ ZBROJENIE I BETONOWANIE STROPÓW NAD PARTEREM