Osiedle Przystań aktualności z budowy 22.08.2017r.

Ściany i stropy pierwszego piętra

Wykonanie ścian żelbetowych i murowanych, oraz stopów kondygnacji I piętra:

Obecnie wykonujemy ściany żelbetowe oraz murowane kondygnacji I piętra oraz szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu nad I pietrem oraz montaż prefabrykowanych schodów poziomu parteru.
Rozpoczęliśmy zasypy ścian fundamentowych, zbrojenie ramp zjazdowych, płyty fundamentowej kotłowni, oraz ścian i stropu kanałów wentylacyjnych.

Za nami już:

– wykonanie ścian żelbetowych i murowanych kondygnacji I piętra budynku A i D,
– wykonanie pierwszego poziomu izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych,
– wykonanie ścian murowanych i żelbetowych kondygnacji parteru budynku B i C,
– wykonanie ścian żelbetowych i słupów poziomu parteru budynku A,
– wykonanie ścian żelbetowych i słupów poziomu parteru budynku D,
– wykonanie szybów windowych budynku A i D

_MG_8226 _MG_8225 _MG_8204 _MG_8195 _MG_8192 _MG_8156 _MG_8142 _MG_8130 _MG_8122 _MG_8117 _MG_8074 _MG_8058b