OSIEDLE PRZYSTAŃ – ŚCIANY I STROPY TRZECIEGO PIĘTRA

Wykonanie ścian żelbetowych i murowanych, oraz stopów kondygnacji III  piętra, wykonanie ścian działowych dolnych kondygnacji.

Obecnie wykonujemy ściany żelbetowe oraz murowane kondygnacji III piętra oraz szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu nad III piętrem w budynku A i C oraz betonowanie stropu II piętra budynku B, jak również montaż schód prefabrykowanych wszystkich budynków.

Wykonujemy zbrojenie i betonowanie monolitycznych balustrad balkonów.
Murujemy ściany działowe kondygnacji parteru, I i II piętra wszystkich budynków.
Rozpoczęliśmy wykonanie elementów instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach.

Za nami już:

– wykonanie stropu żelbetowego kondygnacji II piętra budynków A i C,
– wykonanie II etapu izolacji przeciwwodnych ścian parkingu podziemnego,
– betonowanie ścian kotłowni oraz kanałów napowietrzających w parkingu podziemnym.
– wykonanie ścian żelbetowych i murowanych kondygnacji II piętra budynku A, B i C,
– wykonanie drugiego poziomu izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych

_F8A2098

_F8A2075_stitch _F8A2060 _F8A2059-1 _F8A2055 _F8A2036_stitch _F8A2032 _F8A2030 _F8A2020 _F8A1985_stitch