OSIEDLE PRZYTSAŃ ŚCIANY I STROPY III i IV PIĘTRA

_F8A2753 _F8A2730 _F8A2713_stitch2 _F8A2711 _F8A2703 _F8A2702 _F8A2687 _F8A2685 _F8A2681

 

Wykonanie ścian żelbetowych i murowanych, oraz stopów kondygnacji III i IV piętra, wykonanie ścian działowych dolnych kondygnacji:

Obecnie wykonujemy ściany żelbetowe oraz murowane kondygnacji IV piętra oraz szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu nad IV piętrem w budynku A oraz betonowanie stropu III piętra budynku B,C i D, jak również montaż schód prefabrykowanych wszystkich budynków.

Wykonujemy zbrojenie i betonowanie monolitycznych balustrad balkonów.
Murujemy ściany działowe kondygnacji wszystkich budynku.
Rozpoczęliśmy wykonanie elementów instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach.

Za nami już:

– wykonanie ścian żelbetowych i murowanych kondygnacji III piętra wszystkich budynków,
– wykonanie stropu żelbetowego kondygnacji III piętra budynków A i D,
– wykonanie II etapu izolacji przeciwwodnych ścian parkingu podziemnego,
– betonowanie ścian kotłowni oraz kanałów napowietrzających w parkingu podziemnym.
– wykonanie ścian żelbetowych i murowanych kondygnacji II piętra budynku A, B , C i D
– wykonanie drugiego poziomu izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych,