SUPERNOVA BETONOWANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

SUPERNOVA

Trwają prace związane z wykonaniem zbrojenia oraz betonowaniem pierwszej i drugiej części płyty fundamentowej,
Wykonujmy zbrojenie i betonowanie przegłębień pod windy nr 1,2,8 i 9,
Wykonujemy zbrojenie słupów części wschodniej budynku.
Rozpoczeliśmy zbrojenie płyty fundamentowej w części zachodniej budynku oraz pozostałych wind i przegłębień.

Za nami już:

– wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,
– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 3,4,5 i 6 oraz separatorów
– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej budynku (klatki schodowe 3-7),
– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku
– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu._F8A2903 _F8A2912 _F8A2914 _F8A2921 _F8A2922 _F8A2925 _F8A2926 _F8A2928 _F8A2944 _F8A2945_stitch _F8A2950 _F8A2959 _F8A2960 _F8A2961