SUPERNOVA-STROPY NAD PARKINGIEM MUROWANIE I BETONOWANIE ŚCIAN PARTERU

_F8A5485 _F8A5481 _F8A5451 _F8A5448 _F8A5444 _F8A5440 _F8A5424 _F8A5421 _F8A5418 _F8A5415 _F8A5407

Trwają prace związane z wykonaniem zbrojenia oraz betonowaniem stropu segmentu B1, B5, A1 i A2
Wykonujemy ściany oraz słupy żelbetowe poziomu parteru.
Rozpoczęliśmy murowanie ścian parteru oraz ścian wydzielających parkingi podziemne.
Rozpoczęliśmy wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych oraz dylatację na styku ze ścianą budynku sąsiedniego.

Za nami już:


– Wykonanie izolacji przerwy dylatacyjnej na styku z budynkiem sąsiednim,
– wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym w części B2, B3 oraz B4.
– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części A1 i A2
– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części B1, B2, B3 i B5
– wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.
– wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,
– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów
– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),
– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku
– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.