SUPERNOVA – ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

._F8A2239 _F8A2240 _F8A2247 _F8A2269 _F8A2297 _F8A2307 _F8A2308 _F8A2312 _F8A2318 _F8A2322 _F8A2325 _F8A2327

Zbrojenie płyty fundamentowej budynku

Trwają prace związane z wykonaniem II etapu wykopu pod budowę parkingu podziemnego.
Wykonujemy izolację przeciwwodną płyty fundamentowej oraz podkład z chudego betonu w części zachodniej budynku,
Wykonujmy zbrojenie i betonowanie przegłębień pod windy nr 3,4,5 i 6 oraz separatorów
Rozpoczęliśmy zbrojenie płyty fundamentowej w części wschodniej budynku oraz pozostałych wind i przegłębień.

Za nami już:

– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej budynku (klatki schodowe 3-7),
– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku
– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu