HALO APARTAMENTY

Apartamenty HALO- Zaawansowanie prac w marcu’21

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem ich zaawansowania prac w marcu 2021 r.

Zakończone etapy prac to:
– montaż osprzętu elektrycznego w apartamentach i na częściach wspólnych,
– montaż całości ślusarki aluminiowej i PCV,
– montaż fasad zewnętrznych na parterze budynku A,
– wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz warstw nastropowych nad garażami podziemnymi,
– wykonanie wszystkich elewacji wentylowanych oraz tynku silikonowego na wszystkich ścianach budynków A i B,
– montaż drzwi mieszkaniowych wraz z portalami,
– wykonanie wszystkich tynków wewnętrznych,
– wykonanie wszystkich izolacji termicznych wewnętrznych i zewnętrznych,
– wykonanie kompletnego pokrycia dachowego,
– wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodnych, kanalizacji i wentylacji we wszystkich mieszkaniach i częściach wspólnych,
– wykonanie instalacji oświetlenia i instalacji ogrzewania części wspólnych i garażu,
– wykonanie wszystkich posadzek mieszkań i części wspólnych,
– montaż wind,
– wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przyłączy wraz z odbiorami,
– wykonanie płytek na klatkach i korytarzach części wspólnych,
– malowanie wszystkich mieszkań i części wspólnych,
– wykonanie rampy zewnętrznej,
– wyposażenie rozdzielni elektrycznych mieszkaniowych,
– wykonanie wszystkie podbudów dróg i chodników,
– montaż i uruchomienie grzejników w częściach wspólnych,
– montaż i uruchomienie grzejników w mieszkaniach,
– zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu, nawierzchnie, ogrodzenie wejścia do budynku, oświetlenie terenu,
– zakończono prace związane z wyposażeniem rozdzielni elektrycznych głównych i przyłączem elektrycznym,
– instalacja SSP oraz wentylacji mechanicznej i oddymiania garażu i klatek,
– zakończono montaż balustrad zewnętrznych i elementów zagospodarowania terenu,
– montaż balustrad wewnętrznych,
– prace malarskie w garażu,
– malowanie pasów poziomych, znaków pionowych i poziomych garażu podziemnego,
– zakończenie prac elewacyjnych,
– zakończenie wykonania płytek dekoracyjnych portali windowych,
– montaż liczników wody i centralnego ogrzewania,
– zakończono prace związane z uruchomieniem hydroforni i podaniem wody na odbiorniki,
– zakończono montaż balustrad balkonowych, przegród balkonowych i portfenetrów,
– zakończono montaż wyposażenia w lobby.

Prace w toku to:
– nasadzenia roślin na terenach zewnętrznych,
– przyłączenie budynku przez dostawcę do sieci elektroenergetycznej,
– sprzątanie mieszkań i części wspólnych oraz terenów wokół budynków,
– uruchomienie instalacji SSP i oddymiania,
– montaż ładowarek samochodowych
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej do procedury odbiorowej budynku.

tel.: 71 785 59 81 do 82


Wrocław, ul. Nowy Świat 30

Budynek Nicolas Business Center

(róg ul. Św. Mikołaja)

Biuro sprzedaży

biuro@republikawnetrz.pl

Anna Rubas
+48 601 561 111


Nikola Fidler-Poręba
+48 607 274 777


Kredyty

kredyty@republikawnetrz.pl

Piotr Remian
+48 508 222 148

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Bolisęga tel.+48 607387733