Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

  1. administratorem moich danych osobowych będzie RWGW S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 23, 50-079 Wrocław (KRS numer: 0000637450);
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody;
  3. odbiorcami moich danych osobowych będą pracownicy RWGR Sp. z o.o. odpowiedzialni za marketing i promocję;
  4. moje dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;
  5. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych mnie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
  6. posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi wysłane na adres e-mail biuro@republikawnetrz.pl;
  7. posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych;
  8. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
  9. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

tel.: 71 785 59 81 do 82


Wrocław, ul. Nowy Świat 30

Budynek Nicolas Business Center

(róg ul. Św. Mikołaja)

Biuro sprzedaży

biuro@republikawnetrz.pl

Anna Rubas
+48 601 561 111


Nikola Fidler-Poręba
+48 607 274 777


Kredyty

kredyty@republikawnetrz.pl

Piotr Remian
+48 508 222 148

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Bolisęga tel.+48 607387733