Microklimat

Microklimat

Część hotelowa zakończona jest już stropem nad ostatnią kondygnacją, na dachu wykonano już murki attykowe oraz przygotowano wieńce i trzpienie pod betonowanie. W części mieszkaniowej inwestycji trwa murowanie ścian nośnych oraz wykonywanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych 6 piętra. Ściany działowe w części hotelowej wykonano do piętra 4 i rozpoczęto prace na piętrze 5. Część mieszkaniowa posiada już ściany działowe do piętra 3 włącznie a obecnie rozpoczynane są prace na piętrze 4. Wewnątrz budynku trwa wykonywanie kanałów wentylacyjnych oraz pionów sanitarnych. Rozpoczęto również wykonywanie poziomów sanitarnych oraz instalacji elektrycznych w lokalach. Garaż kondygnacji podziemnej jest już w większości zaizolowany termicznie, obecnie trwają tam prace związane z rozprowadzeniem poziomów wszelkich instalacji. Budynek jest zamykany dzięki montażowi stolarki okiennej na dwóch pierwszych kondygnacjach.

Za nami już:

– murowanie ścian działowych do kondygnacji 4-go piętra,

– zbrojenie i betonowanie kanałów nawiewnych do parkingu podziemnego,

– zbrojenie i betonowanie ścian do 5-go piętra we wszystkich częściach, oraz w części 1 i 2 najwyższego, 6-go piętra,

– zbrojenie i betonowanie stropu nad najwyższą kondygnacją w budynku hotelowym oraz nad piętrem 5-tym w budynku mieszkalnym,

– zbrojenie i betonowanie rampy zjazdowej do parkingu podziemnego,

– zbrojenie i betonowanie stropu nad parkingiem podziemnych budynku w części I, II i III

– wykop w części przypory I i II,

– zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych zewnętrznych parkingu podziemnego

– zbrojnie płyty fundamentowej I, II i III pola roboczego oraz zbrojenie ścian i słupów.

– wykonanie zbrojenia i betonowania II i III etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami

– wykonanie zbrojenia i betonowania I etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami

– wykonanie instalacji uziomu w płycie fundamentowej,

– wykonanie chudego betonu we wszystkich polach

– wykonanie prac związanych z I, II i III etapem wykopu pod budowę parkingu podziemnego w części mieszkalnej i mikroapartamentów,

– wykonanie opinki ścianki oporowej typu Berlinka.

– wykonanie zabezpieczenia wykopu poprzez ścianki wiercone oraz ściankę oporową typu Berlinka,

– wyburzenie budynków produkcyjno-magazynowych.

tel.: 71 785 59 81 do 82


Wrocław, ul. Nowy Świat 30

Budynek Nicolas Business Center

(róg ul. Św. Mikołaja)

Biuro sprzedaży

biuro@republikawnetrz.pl

Anna Rubas
+48 601 561 111


Nikola Fidler-Poręba
+48 607 274 777


Kredyty

kredyty@republikawnetrz.pl

Piotr Remian
+48 508 222 148

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Bolisęga tel.+48 607387733