Sołtysowicka

Aktualnie:

– Wykonano ściany i słupy żelbetowe poziomu -1, budynek A

– Wykonano strop nad garażem oraz nad parterem, budynek A

– Wykonano ściany parteru, budynek A

– Wykonano słupy i tarcze żelbetowe parteru, budynek A

– Wykonano ściany parteru oraz I piętra, budynek B

– Wykonano słupy żelbetowe parteru oraz I piętra, budynek B

– Wykonano strop nad parterem oraz nad I piętrem do dylatacji, budynek B

– Wykonano izolację poziomą przeciwwodną budynku B wraz z obsypką

– Wykonano ściany parteru i I piętra, budynek C

– Wykonano strop nad parterem, budynek C

– Wykonano szyby windowe na poziomie 0 oraz 1, budynków A, B, C

Jesteśmy w trakcie:

– Wykonywanie ścian murowanych I piętra, budynek A

– Wykonywanie elementów pionowych żelbetowych poziomu 1, budynek A

– Zbrojenie i betonowanie stropu nad I piętrem, budynek B

– Zbrojenie i betonowanie tarczy żelbetowej oraz elementów pionowych żelbetowych poziomu 1, budynek C

tel.: 71 785 59 81 do 82


Wrocław, ul. Nowy Świat 30

Budynek Nicolas Business Center

(róg ul. Św. Mikołaja)

Biuro sprzedaży

biuro@republikawnetrz.pl

Anna Rubas
+48 601 561 111


Nikola Fidler-Poręba
+48 607 274 777


Kredyty

kredyty@republikawnetrz.pl

Piotr Remian
+48 508 222 148

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Bolisęga tel.+48 607387733