SuperNova - lista aktualnych prac - 1

Supernova

Supernova

Obecnie wykonujemy:

– Warstwy izolacji przeciw wodnej stropodachu
– Izolację stopu parkingu podziemnego
– Instalacje sanitarne garażu podziemnego
– Elewację od strony wschodniej i północnej, elewację patio
– Tynki mieszkań na segmentach B4 i B5
– Elewację ramp wjazdowych
– Instalację elektryczną podtynkową mieszkań na segmentach B1 i B2
– Instalację teletechniczną wszystkich mieszkań
– Komin spalinowy kotłowni gazowej

SuperNova - lista aktualnych prac - 2

Za nami już:

 • Izolacja połączenia balkonów z stolarką okienną
 • Elewacja od strony południowej i ocieplenie ścian attykowych
 • Instalacja centralnego ogrzewania we wszystkich segmentach
 • Instalacja wodna we wszystkich segmentach
 • Instalacja deszczowa – odwodnienia dachów spadzistych
 • Instalacja wentylacyjna – wszystkich mieszkań
 • Płyta i ściany ramp wjazdowych
 • Budynek podziemnej kotłowni gazowej
 • Instalacja deszczowa – odwodnienia dachów płaskich
 • Rynny dachowe i rury spustowe odwodnienia dachów spadzistych
 • Instalacja sanitarna – piony kanalizacyjne
 • Pokrycie dachowe – dachówka płaska
 • Wykonanie okien PCV na wszystkich kondygnacjach
 • Wykonanie okien połaciowych i okien kolankowych
 • Wykonanie murowanych kanałów wentylacyjnych
 • Żelbetowe daszki strefy wejściowej oraz żelbetowe podlewki progów drzwi balkonowych
 • Wykonanie murowanych ścian działowych I,II i III piętra
 • Wykonanie elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej
 • Wykonanie stropu nad kondygnacją III piętra,
 • Wykonanie ścian murowanych III piętra,
 • Wykonanie stropu nad kondygnacją II piętra,
 • Wykonanie ścian murowanych II piętra,
 • Wykonanie stropu nad kondygnacją I piętra,
 • Wykonanie ścian murowanych I piętra,
 • Wykonanie ścian żelbetowych I piętra,
 • Wykonanie stropu nad kondygnacją parteru,
 • Wykonanie ścian murowanych i żelbetowych parteru,
 • Wykonanie izolacji przerwy dylatacyjnej na styku z budynkiem sąsiednim,
 • wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym w części B1, B2, B3, B4, B5.
 • wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części A1 i A2
 • wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części B1, B2, B3, B4, B5
 • wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.
 • wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,
 • wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów
 • wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),
 • wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku
 • wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

tel.: 71 785 59 81 do 82


Wrocław, ul. Nowy Świat 30

Budynek Nicolas Business Center

(róg ul. Św. Mikołaja)

Biuro sprzedaży

biuro@republikawnetrz.pl

Anna Rubas
+48 601 561 111


Nikola Fidler-Poręba
+48 607 274 777


Kredyty

kredyty@republikawnetrz.pl

Piotr Remian
+48 508 222 148

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Bolisęga tel.+48 607387733