SuperNova - postępy w pracach budowlanych - 1

Supernova

Obecnie wykonujemy:

– zabudowy poddaszy na segmentach B3, B4, B5,
– płytkowanie klatek schodowych na segmentach B4, B5,
– montaż osprzętu elektrycznego na segmencie B3, B4,
– instalacje sanitarne garaży podziemnych,
– instalację oświetlenia garaży podziemnych,
– instalacje wentylacji strumieniowej garaży,
– elewację na poziomie parteru na patio,
– instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części wschodniej,
– podbudowę drogi i wykonanie krawężników w części południowej i wschodniej,
– jastrychy i tynki na segmencie B1.
– montaż drzwi stalowych w garażach

SuperNova - postępy w pracach budowlanych - 2

Za nami już:
– montaż ościeżnic drzwiowych na segmentach B2, B3, B4, B5
– wykonanie całości pokrycia dachowego
– montaż osprzętu elektrycznego na segmencie B5
– instalacja elektryczna wewnętrznej linii zasilania montaż oraz rozdzielni elektrycznych na wszystkich klatkach schodowych
– tynki mieszkań  na segmentach B2 i B3, B4, B5
– instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części południowej
– izolacja ścian klatek schodowych
– izolacja stopu komórek lokatorskich
– montaż drzwi aluminiowych na klatkach schodowych
– jastrychy na segmencie B2, B3, B4, B5
– warstwa spadkowa i izolacja patio
– montaż drzwi aluminiowych na klatkach
– wykonanie komina spalinowego kotłowni gazowej
– instalacja teletechniczna wszystkich mieszkań
– tynki mieszkań  na segmentach B2, B3, B4, B5
– całość elewacji na budynku
– warstwy izolacji przeciwwodnej stropodachu
– izolacja połączenia balkonów z stolarką okienną
– elewacja od strony południowej i ocieplenie ścian attykowych
– instalacja centralnego ogrzewania we wszystkich segmentach
– instalacja wodna we wszystkich segmentach
– instalacja deszczowa – odwodnienia dachów spadzistych
– instalacja wentylacyjna – wszystkich mieszkań
– płyta i ściany ramp wjazdowych
– budynek podziemnej kotłowni gazowej
– instalacja deszczowa – odwodnienia dachów płaskich
– rynny dachowe i rury spustowe odwodnienia dachów spadzistych
– instalacja sanitarna – piony kanalizacyjne
–pokrycie dachowe – dachówka płaska
– wykonanie okien PCV na wszystkich kondygnacjach
– wykonanie okien połaciowych i okien kolankowych
– wykonanie murowanych kanałów wentylacyjnych
– żelbetowe daszki strefy wejściowej oraz żelbetowe podlewki progów drzwi balkonowych
– wykonanie murowanych ścian działowych I,II i III piętra
–  wykonanie elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej
– wykonanie stropu nad kondygnacją III piętra,
– wykonanie ścian murowanych III piętra,
– wykonanie stropu nad kondygnacją II piętra,
– wykonanie ścian murowanych II piętra,
– wykonanie stropu nad kondygnacją I piętra,
– wykonanie ścian murowanych I piętra,
– wykonanie ścian żelbetowych I piętra,
– wykonanie stropu nad kondygnacją parteru,
– wykonanie ścian murowanych i żelbetowych parteru,
– wykonanie izolacji przerwy dylatacyjnej na styku z budynkiem sąsiednim,
– wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym w części B1, B2, B3, B4, B5.
– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części A1 i A2
– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części B1, B2, B3, B4, B5
– wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.
– wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,
– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów
– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),
– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku
– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

tel.: 71 785 59 81 do 82


Wrocław, ul. Nowy Świat 30

Budynek Nicolas Business Center

(róg ul. Św. Mikołaja)

Biuro sprzedaży

biuro@republikawnetrz.pl

Anna Rubas
+48 601 561 111


Nikola Fidler-Poręba
+48 607 274 777


Kredyty

kredyty@republikawnetrz.pl

Piotr Remian
+48 508 222 148

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Bolisęga tel.+48 607387733