SuperNova - prace wykończeniowe wnętrza - 1

Supernova

Trwają prace związane z wykończeniem wnętrza budynku a także roboty instalacyjne zewnętrzne i drogowe.

SuperNova - prace wykończeniowe wnętrza - 2

Za nami już:

– wykonanie płytek podłogowych na klatkach schodowych na segmentach B2, B3, B4, B5

– montaż konstrukcji balustrad balkonów w osiach A,Z, 39

– wykonanie płytek tarasowych na patio – malowanie mieszkań na segmencie B5

– wykonanie izolacji z wełny mineralnej stropu garażu– montaż bram garażowych

– zabudowy poddaszy z płyt g-k na segmentach B4 i B5

– montaż ościeżnic drzwiowych na segmentach B1, B2, B3, B4, B5

– wykonanie całości pokrycia dachowego

– montaż osprzętu elektrycznego na segmencie B5, B4, B3

– instalacja elektryczna wewnętrznej linii zasilania montaż oraz rozdzielni elektrycznych na wszystkich klatkach schodowych

– tynki mieszkań  na całości budynku

– instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej

– izolacja ścian klatek schodowych

– izolacja stopu komórek lokatorskich

– montaż drzwi aluminiowych na klatkach schodowych

– jastrychy na całości budynku

– warstwa spadkowa i izolacja patio

– montaż drzwi aluminiowych na klatkach

– wykonanie komina spalinowego kotłowni gazowej

– instalacja teletechniczna wszystkich mieszkań

– całość elewacji na budynku

– warstwy izolacji przeciwwodnej stropodachu

– izolacja połączenia balkonów z stolarką okienną

– elewacja od strony południowej i ocieplenie ścian attykowych

– instalacja centralnego ogrzewania we wszystkich segmentach

– instalacja wodna we wszystkich segmentach

– instalacja deszczowa

– odwodnienia dachów spadzistych

– instalacja wentylacyjna

– wszystkich mieszkań

– płyta i ściany ramp wjazdowych

– budynek podziemnej kotłowni gazowej

– instalacja deszczowa

– odwodnienia dachów płaskich

– rynny dachowe i rury spustowe odwodnienia dachów spadzistych

– instalacja sanitarna

– piony kanalizacyjne

– pokrycie dachowe

– dachówka płaska

– wykonanie okien PCV na wszystkich kondygnacjach

– wykonanie okien połaciowych i okien kolankowych

– wykonanie murowanych kanałów wentylacyjnych

– żelbetowe daszki strefy wejściowej oraz żelbetowe podlewki progów drzwi balkonowych

– wykonanie murowanych ścian działowych I,II i III piętra

–  wykonanie elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej

– wykonanie stropu nad kondygnacją III piętra,

– wykonanie ścian murowanych III piętra,

– wykonanie stropu nad kondygnacją II piętra,

– wykonanie ścian murowanych II piętra,

– wykonanie stropu nad kondygnacją I piętra,

– wykonanie ścian murowanych I piętra,

– wykonanie ścian żelbetowych I piętra,

– wykonanie stropu nad kondygnacją parteru,

– wykonanie ścian murowanych i żelbetowych parteru,

– wykonanie izolacji przerwy dylatacyjnej na styku z budynkiem sąsiednim,

– wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym w części B1, B2, B3, B4, B5.

– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części A1 i A2

– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części B1, B2, B3, B4, B5

– wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.

– wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,

– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów

– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),

– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku

– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

tel.: 71 785 59 81 do 82


Wrocław, ul. Nowy Świat 30

Budynek Nicolas Business Center

(róg ul. Św. Mikołaja)

Biuro sprzedaży

biuro@republikawnetrz.pl

Anna Rubas
+48 601 561 111


Nikola Fidler-Poręba
+48 607 274 777


Kredyty

kredyty@republikawnetrz.pl

Piotr Remian
+48 508 222 148

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Bolisęga tel.+48 607387733