Czym jest księga wieczysta i dlaczego warto się z nią zapoznać?

Czym jest księga wieczysta i dlaczego warto się z nią zapoznać?

Księga wieczysta zdecydowanie należy do jednych z najważniejszych dokumentacji związanych z domem lub mieszkaniem. Można w niej znaleźć wiele istotnych informacji, między innymi to, kto jest właścicielem nieruchomości, jaki jest jej stan prawny, czy też są na niej obciążenia egzekucyjne lub hipoteczne. Co dokładnie zawiera taka księga wieczysta? Dlaczego warto się z nią zapoznać?

autor:

data utworzenia: 10 stycznia 2024

Co warto wiedzieć o księdze wieczystej i jakie zawiera informacje?

Księga wieczysta jest dokumentem urzędowym potwierdzającym stan prawny nieruchomości, prowadzonym w systemie teleinformatycznym. Dostęp do niej jest możliwy dla każdego obywatela poprzez wpisanie numeru KW, co pozwala na zapoznanie się z jej zawartością. Dokument ten stanowi podstawowy dowód na istnienie praw własności do nieruchomości, umożliwiając poznanie stanu prawnego, ustalenie właściciela oraz jakie prawa i obowiązki są związane z lokalem. W momencie, gdy mieszkanie jest gotowe do przekazania, odbywa się przeniesienie prawa własności i podpisanie aktu notarialnego. Następnie notariusz składa wniosek do Sądu Rejonowego, co skutkuje założeniem KW dla danej nieruchomości.

Do najważniejszych informacji, jakie można znaleźć w księdze wieczystej zaliczyć można:

  • dane właściciela,
  • lokalizację nieruchomości,
  • przeznaczenie nieruchomości,
  • opis lokalu,
  • metraż nieruchomości,
  • dane dotyczące założenia księgi wieczystej,
  • informacje o hipotekach,
  • prawa przysługujące osobom trzecim,
  • służebności.

Na jakie działy dzieli się księga wieczysta?

Księga wieczysta składa się z czterech działów, które zawierają różne rodzaje informacji o nieruchomości. Pierwszy dział zawiera informacje ogólne, takie jak dokładne oznaczenie nieruchomości, adres, powierzchnię, liczbę pomieszczeń, kondygnacji oraz prawa przysługujące właścicielowi, w tym możliwość poruszania się po innych działkach, zasady korzystania z parkingów i udział w częściach wspólnych. Drugi dział zawiera informacje o właścicielu lub użytkowniku nieruchomości, w tym dane o wielkości udziałów poszczególnych współwłaścicieli.

Trzeci dział prezentuje prawa i roszczenia dotyczące nieruchomości, w tym obciążenia takie jak służebności gruntowe i przesył, istotne dla potencjalnych nabywców w kontekście ewentualnej egzekucji z nieruchomości. Czwarty dział zawiera informacje o hipotekach, w tym o ich wysokości i rodzaju, co jest bardzo ważne dla osób zainteresowanych zakupem domu lub mieszkania, gdyż wskazuje na ewentualne obciążenia hipoteczne.

W jaki sposób znaleźć księgę wieczystą?

Aby uzyskać informacje o nieruchomości z księgi wieczystej, należy najpierw poprosić sprzedającego o jej numer. Odmowa podania numeru przez sprzedawcę może wskazywać na potencjalne problemy, co sugeruje rozważenie rezygnacji z oferty. Księgi wieczyste są dostępne w formacie papierowym i elektronicznym. Dostęp do wersji papierowej możliwy jest poprzez odwiedzenie wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym odpowiednim dla lokalizacji nieruchomości. W sądzie każdy może przeglądać księgi pod nadzorem jego pracownika i otrzymać odpis zwykły, który zawiera tylko aktualne wpisy.

Od kilku lat działa elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych, aktualizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby korzystać z tej wersji, potrzebny jest numer księgi wieczystej, który należy wprowadzić na odpowiedniej stronie internetowej. Ta forma dostępu zapewnia łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji o nieruchomościach.

Kiedy warto zapoznać się z księgą wieczystą?

Wgląd do treści księgi wieczystej umożliwia zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym nieruchomości. Jest to szczególnie ważne w różnych sytuacjach związanych z rynkiem nieruchomości. Przy nabyciu mieszkania z rynku wtórnego lub działki, wiedza o stanie prawnym nieruchomości zawarta w księdze wieczystej jest niezbędna do podjęcia świadomej decyzji. Także w przypadku dziedziczenia nieruchomości lub uczestnictwa w postępowaniu spadkowym, gdzie nieruchomość jest przedmiotem postępowania, dostęp do księgi wieczystej pozwala na dokładne zrozumienie sytuacji prawnej dotyczącej nieruchomości.

tel.: 71 785 59 81 do 82


Wrocław, ul. Nowy Świat 30

Budynek Nicolas Business Center

(róg ul. Św. Mikołaja)

Biuro sprzedaży

biuro@republikawnetrz.pl

Anna Rubas
+48 601 561 111


Nikola Fidler-Poręba
+48 607 274 777


Kredyty

kredyty@republikawnetrz.pl

Piotr Remian
+48 508 222 148

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Bolisęga tel.+48 607387733