ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Koszt ubezpieczenia mieszkania może być różny i jest uzależniony od wielu czynników, co powoduje, że składki roczne mogą wahać się od około 60 zł do ponad 1000 zł. Z tego powodu na pytanie o koszt ubezpieczenia mieszkania nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jakie czynniki wpływają na to, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania? Co jest brane pod uwagę przez ubezpieczycieli?

autor:

data utworzenia: 14 listopada 2023

Jak wybrać ubezpieczenie mieszkania?

Polisa mieszkaniowa, będąca stosunkowo tanim i popularnym ubezpieczeniem, oferuje ochronę, która wykracza poza sam koszt ubezpieczenia. Wybór polisy mieszkaniowej często podyktowany jest zakresem ochrony, która może obejmować szereg ryzyk i chronić przed ponoszeniem wysokich kosztów w przypadku zdarzeń nią objętych. Nawet jeśli zainwestuje się w różne zabezpieczenia nieruchomości, to nadal pozostaje ryzyko kradzieży. Dzięki ubezpieczeniu mieszkania w takiej sytuacji można liczyć na wypłatę odszkodowania za poniesione straty i szkody.

Przy wyborze zakresu ochrony, ważne jest, aby nie kierować się wyłącznie ceną polisy. Podstawowe ubezpieczenie mieszkania, choć jest najtańsze, może nie zapewnić wystarczającej ochrony. Zazwyczaj obejmuje ono ryzyka związane z uszkodzeniem murów oraz elementów stałych w mieszkaniu, takich jak parkiet, kominek, zabudowane meble czy instalacje.

Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej polisy, należy dokładnie przeanalizować jej zakres, korzystając z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Podstawowy wariant może obejmować zdarzenia losowe, koszty akcji ratowniczej, kradzież z włamaniem i rabunek, a płacenie dodatkowej składki może rozszerzyć ochronę o inne ryzyka, takie jak stłuczenia szyb, przepięcia, powodzie, szkody mrozowe czy dewastacje. Wybór polisy powinien więc uwzględniać zarówno koszty, jak i kompleksowość ochrony, aby zapewnić najlepsze zabezpieczenie dla nieruchomości.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania? Od czego zależy jego cena?

Koszt ubezpieczenia mieszkania jest dobierany indywidualnie i zależy od wielu czynników, co sprawia, że wartość polisy jest wypadkową różnych zmiennych. Istotnymi czynnikami wpływającymi na cenę ubezpieczenia są:

 • wartość nieruchomości – jest kluczowa do ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku całkowitego zniszczenia domu,
 • zakres ochrony – podstawowe ubezpieczenie najczęściej obejmuje tylko mury i elementy stałe, rozszerzone warianty, które obejmują również wyposażenie mieszkania są droższe,
 • katalog ryzyk – standardowe ubezpieczenie chroni przed zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar czy zalanie, natomiast możliwość rozszerzenia katalogu ryzyk o przepięcia, powodzie, stłuczenie szyby itp. jest dodatkowo płatna,
 • powierzchnia użytkowa – większa powierzchnia mieszkania zwykle wiąże się z wyższą ceną ubezpieczenia,
 • lokalizacja – ubezpieczenie nieruchomości w mniejszych miejscowościach jest zazwyczaj tańsze niż w dużych miastach,
 • ukształtowanie terenu – lokalizacje zwiększające ryzyko powodzi, np. nad rzeką czy jeziorem, mogą podnosić koszt polisy mieszkaniowej,
 • kondygnacja – ma znaczenie przy ubezpieczeniu od powodzi lub włamania.
 • zabezpieczenia własne – solidne drzwi antywłamaniowe z zamkiem wielozastawkowym mogą obniżyć składkę ubezpieczenia od kradzieży,
 • prowadzenie działalności gospodarczej – ubezpieczenie nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, może być droższe,
 • wynajmowanie nieruchomości – ubezpieczenie mieszkania pod wynajem jest zwykle droższe.
 • wcześniejsze ubezpieczenie i straty – brak szkód w przeszłości może skutkować zniżką od ubezpieczyciela,
 • pozostawienie nieruchomości niezamieszkałej – dłuższe okresy bez zamieszkania zwiększają ryzyko i mogą podnieść cenę ubezpieczenia.

Ubezpieczając mieszkanie warto rozważyć kompleksową ochronę, która obejmuje różne ryzyka. Choć wiąże się to z dodatkowym kosztem, to jednak zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie nieruchomości a zakres ochrony

Zakres ochrony oferowanej przez polisę mieszkaniową, definiowany w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), jest głównym czynnikiem wpływającym na koszt ubezpieczenia mieszkania. Ten zakres zależy w dużej mierze od potrzeb ubezpieczającego. Najniższe koszty wiążą się z podstawową ochroną, która obejmuje ubezpieczenie murów i elementów stałych nieruchomości, takich jak wbudowane meble, sprzęt AGD pod zabudowę, armatura sanitarna, okna i drzwi. Odszkodowanie w ramach tego ubezpieczenia wypłacane jest na wypadek zniszczenia tych elementów.

Mieszkanie jednak to nie tylko jego fundamenty i stałe elementy. W domach przechowywane są również liczne kosztowne przedmioty ruchome, dlatego warto rozważyć rozszerzenie ochrony o mienie ruchome. Najszerszy, a zarazem najdroższy wariant ubezpieczenia, obejmuje ochronę mieszkania na wszystkie możliwe ewentualności, włączając w to zdarzenia wynikające z nieodpowiedzialności użytkowników, takie jak pozostawienie włączonego żelazka czy kuchenki. Ten zakres ochrony zabezpiecza również przed kradzieżą z włamaniem, nie tylko w obrębie samego mieszkania, ale także na balkonie, tarasie czy w innych miejscach na terenie posesji.

Dodatkową opcją jest ubezpieczenie garażu lub piwnicy, dzięki czemu w przypadku kradzieży mienia z tych miejsc, ubezpieczający również otrzymuje odszkodowanie. Wybierając polisę mieszkaniową, kluczowe jest więc dokładne przeanalizowanie naszych indywidualnych potrzeb i dopasowanie zakresu ubezpieczenia do własnych oczekiwań oraz wartości przechowywanych dóbr.

Chcesz znaleźć swoje wymarzone mieszkanie? A może szukasz nieruchomości inwestycyjnej? Sprawdź naszą ofertę na https://republikawnetrz.pl/mieszkania-i-apartamenty-w-sprzedazy/

Jaki jest koszt ubezpieczenia nieruchomości w bloku?

Jak wspomniano wcześniej, cena ubezpieczenia mieszkania zależy przede wszystkim od jego wartości, co oznacza, że za nieruchomość w bloku zazwyczaj płaci się mniej niż za dom z ogrodem. Mniej oczywiste może być to, że niższy koszt ubezpieczenia dotyczy mieszkania położonego na wyższym piętrze w bloku, w porównaniu do mieszkania na parterze. Lokal na parterze jest bowiem bardziej narażony na ryzyko kradzieży z włamaniem oraz na zalanie w przypadku powodzi.

Koszt ubezpieczenia zależy również od przeznaczenia mieszkania. W przypadku mieszkania w bloku, które ma służyć do prowadzenia działalności gospodarczej, cena polisy mieszkaniowej będzie wyższa niż w przypadku nieruchomości wykorzystywanej wyłącznie do celów prywatnych. Podobnie rzecz ma się z mieszkaniami na wynajem – udostępnianie nieruchomości osobom trzecim wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia szkód, co prowadzi do podwyższenia składek przez ubezpieczycieli.

W przypadku wynajmowania mieszkania, oprócz standardowej polisy, zaleca się również wymaganie od najemcy wykupienia dodatkowego ubezpieczenia najemcy. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które może chronić przed szkodami spowodowanymi przez najemców. Taka polityka ubezpieczeniowa zapewnia większą ochronę zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla osoby wynajmującej.

tel.: 71 785 59 81 do 82


Wrocław, ul. Nowy Świat 30

Budynek Nicolas Business Center

(róg ul. Św. Mikołaja)

Biuro sprzedaży

biuro@republikawnetrz.pl

Anna Rubas
+48 601 561 111


Nikola Fidler-Poręba
+48 607 274 777


Kredyty

kredyty@republikawnetrz.pl

Piotr Remian
+48 508 222 148

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Bolisęga tel.+48 607387733